Hantering av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204).