Priser

Privatpersoner:

Från 250 kr/h efter RUT-avdrag (500kr/h före RUT-avdrag) Priserna är inklusive moms.

Minimum är 3 timmar per tillfälle.

Äldreboenden:

700 kr/h exklusive moms.