Priser

Privatpersoner:
Från 300 kr/h efter RUT-avdrag (600kr/h före RUT-avdrag) Priserna är inklusive moms.

Minimum är 3 timmar per tillfälle.